Documents

Session invitations and other documents

č. 33 (22. září 2020)
č. 32 (8. září 2020)
č. 31 (9. června 2020)
č. 30neveřejná (28. dubna 2020)
č. 29ZRUŠENÁ (17. března 2020)

more

Minutes

č. 32 (8. září 2020)
č. 31 (9. června 2020)

more

Resolutions

č. 173k návrhu termínu a programu příští schůze (22. září 2020)
č. 172ke Zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 (22. září 2020)
č. 171k informaci zpravodajů o stavu přidělených petic a nově došlým peticím (22. září 2020)
č. 170ke schválení programu 33. schůze petičního výboru (22. září 2020)
č. 169k informaci zpravodajů o stavu přidělených petic a nově došlým peticím (8. září 2020)

more

Session Records

č. 73k vládnímu návrhu státního rozpočtu Úřadu vlády na rok 2019 - kapitola 304 (včetně projednání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly) (6. listopadu 2018)
č. 34k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (13. března 2018)

more

Seminars

Podmíněné propuštění - jeho možnosti a limity (2. dubna 2019)
Děti patří do rodin a ne do ústavůkulatý stůl (19. března 2019)
Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti (5. února 2019)
Petice za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong páchané čínským režimem (21. června 2018)
Možnosti a limity celostátního referenda (25. dubna 2018)

more
ISP (login)