Resolutions KV

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (29. listopadu 2017) 
č. 2k volbě volební komise (29. listopadu 2017) 
č. 3k volbě předsedy výboru (29. listopadu 2017) 
č. 4k návrhu termínu a programu 2. schůze výboru (29. listopadu 2017) 
č. 5k stanovení počtu místopředsedů výboru a volbě místopředsedů výboru (7. prosince 2017) 
č. 6k návrhu rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2018 (7. prosince 2017) 
č. 7ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017 (sněmovní tisk 4/1) (7. prosince 2017) 
č. 8ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu (7. prosince 2017) 
č. 9k návrhu termínu a programu 3. schůze výboru (7. prosince 2017) 
č. 10k ustavení podvýboru Kontrolního výboru (13. prosince 2017) 
č. 11k plánu zahraničních aktivit Kontrolního výboru v roce 2018 (13. prosince 2017) 
č. 12k návrhu termínu a programu 4. schůze výboru (13. prosince 2017) 
č. 13k informaci ministra dopravy o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění (1. února 2018) 
č. 14ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 (sněmovní tisk 1/1) (1. února 2018) 
č. 15k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (1. února 2018) 
č. 16k volbě člena podvýboru Kontrolního výboru pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru (1. února 2018) 
č. 17k návrhu termínu a programu 5. schůze výboru (1. února 2018) 
č. 18ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/08 – Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015 (15. února 2018) 
č. 19ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/04 - Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví (15. února 2018) 
č. 20ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 - Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu (15. února 2018) 

12345>>
ISP (login)