Documents

Session invitations and other documents

č. 46 (24. června 2021)
č. 45upravená pozvánka - 2. verze (10. června 2021)
č. 45upravená pozvánka (10. června 2021)
č. 45 (10. června 2021)
č. 44 (2. června 2021)

more

Minutes

č. 44 (2. června 2021)
č. 42 (5. května 2021)

more

Resolutions

č. 255k návrhu termínu a programu příští schůze výboru (24. června 2021)
č. 254k výsledku kontroly hospodaření příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Zámek Štiřín (24. června 2021)
č. 253ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/14 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (24. června 2021)
č. 252ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/13 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Státní zdravotní ústav (24. června 2021)
č. 251ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/19 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky (24. června 2021)

more

Session Records

č. 59záznam k návrhu rozpočtu kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na rok 2019 (8. listopadu 2018)

more

Seminars

Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (10. dubna 2019)

more
ISP (login)