Documents

Session invitations

č. 44 (23. září 2020)
č. 43 (9. září 2020)

more

Minutes

č. 43 (9. září 2020)
č. 42 (26. června 2020)

more

Resolutions

č. 450ke Zprávě České národní banky o inflaci - červenec 2020 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2020) - sněmovní tisk 976 (23. září 2020)
č. 449k návrhu poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 918 – 2. čtení (23. září 2020)
č. 448k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 909 (23. září 2020)
č. 447k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 567 (23. září 2020)
č. 446k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019 - sněmovní tisk 843 (23. září 2020)

more

Seminars

Daňové výjimky v rámci daňového balíčku - stravenkový paušál (8. září 2020)

more
ISP (login)