Committee on the Budget

About the Committee

Jednání RV

The bill on the state budget is discussed through a special procedure set by the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies. It is discussed and adopted only by the Chamber of Deputies, with the Senate not participating in its discussion. The Government presents the bill on the state budget no later than 3 months prior to the beginning of the business year. The President of the Chamber of Deputies then orders the bill to be discussed by the Committee on the Budget. The Committee on the Budget discusses the bill prior to its first reading in the plenum of the Chamber of Deputies.

More about committee

Current Agenda

Financování malých obcí

Dne 20. září  2017 rozpočtový výbor jednal na Obecním úřadu v Lipnici nad Sázavou se zástupci obce na téma financování malých obcí.

Setkání s regentem Kalifornské univerzity

RV se setkal ve středu 30. srpna s regentem Kalifornské univerzity a bývalým předsedou Parlamentu státu Kalifornie panem Johnem Pérezem.

Výjezdní zasedání 19. až 21. června

Rozpočtový výbor jednal v Ratiškovicích a uskutečnil pracovní cestu na Slovensko.

Jednání se zástupci Mezinárodního měnového fondu

Dne 3. května 2017 RV jednal s Mezinárodním měnovým fondem; vedoucím mise byl pan Alasdair Scott zástupce evropského odboru MMF.

Výjezdní zasedání 21. - 23. března 2017

Ve dnech 21. - 23. března 2017 rozpočtový výbor jednal na Obecním úřadě Chýně, Obecním úřadě Braškov a Městském úřadě Rožmitál pod Třemšínem.

Předseda rozpočtového výboru přijal delegaci parlamentní skupiny přátel Spolková republika Německo - Česká republika Bundestagu SRN

Přijetí předsedou rozpočtového výboru Václavem Votavou a členy výboru delegace Parlamentní skupiny přátel Spolkové republiky Německo - Česká republika Bundestagu SRN
dne 1. února 2017.

moreISP (login)