Live streaming

Během jednání Poslanecké sněmovny můžete využít přímé přenosy:

Zvukové záznamy z jednání jsou pak dostupné v Digitálním repozitáři, spolu se stenozáznamy.
ISP (login)