Facebook

Facebook vyu×íváme, stejný jako Twitter, k informování o událostech v Poslanecké snýmovný.

Stránka Snýmovní tisky

Stránka Facebooku Snýmovní tisky zobrazuje nový p°idané snýmovní tisky, s odkazem na jejich text a další související informace, odpovídá stránce Nový p°idané dokumenty. P°ipojte se a ×ádný snýmovní tisk Vám neunikne pozornosti.

Stránky poslanc¨

Jednotliví poslanci mají své vlastní profily na Facebooku.

You may also be interested in
ISP (login)