Parliamentary Library
Přehled za September 2019

0406 - Politická struktura

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1011 - Právo Evropské unie

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1616 - Regiony a regionální politika

1621 - Ekonomická struktura

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2026 - Spotřeba

2031 - Marketing

2036 - Skladování a odbyt

2421 - Volný pohyb kapitálu

2431 - Pojištění

2446 - Daně

2806 - Rodina

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2846 - Výstavba a urbanismus

3211 - Vyučování

3216 - Organizace vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

4006 - Podniková organizace

4011 - Druhy podnikání

4016 - Právní formy podniků

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4806 - Dopravní politika

4811 - Organizace dopravy

5206 - Politika životního prostředí

5600 - Zemědělství, lesnictví a rybářství

5631 - Zemědělská činnost

5636 - Lesní hospodářství

6411 - Technologie a technické předpisy

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6611 - Uhelný a těžební průmysl

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0416 Volební proces
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2026 Spotřeba
2031 Marketing
2036 Skladování a odbyt
2421 Volný pohyb kapitálu
2431 Pojištění
2446 Daně
2806 Rodina
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2846 Výstavba a urbanismus
3211 Vyučování
3216 Organizace vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
4006 Podniková organizace
4011 Druhy podnikání
4016 Právní formy podniků
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4806 Dopravní politika
4811 Organizace dopravy
5206 Politika životního prostředí
5600 Zemědělství, lesnictví a rybářství
5631 Zemědělská činnost
5636 Lesní hospodářství
6411 Technologie a technické předpisy
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6611 Uhelný a těžební průmysl
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)