Parliamentary Library
Přehled za September 2018

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1011 - Právo Evropské unie

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

2006 - Obchodní politika

2021 - Mezinárodní obchod

2026 - Spotřeba

2406 - Měnové vztahy

2411 - Měnová politika

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2431 - Pojištění

2446 - Daně

2800 - Sociální otázky

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3216 - Organizace vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4011 - Druhy podnikání

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4031 - Konkurence

4406 - Zaměstnání

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4826 - Letecká a kosmická doprava

5206 - Politika životního prostředí

5211 - Přírodní prostředí

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

5621 - Obdělávání zemědělské půdy

5641 - Rybářství

6011 - Živočišný produkt

6026 - Potraviny

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6626 - Netradiční zdroje energie

6800 - Průmysl

6821 - Strojírenství

6846 - Ostatní průmysl

7211 - Regiony zemí Unie


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1621 Ekonomická struktura
2006 Obchodní politika
2021 Mezinárodní obchod
2026 Spotřeba
2406 Měnové vztahy
2411 Měnová politika
2416 Úvěrové a finanční instituce
2431 Pojištění
2446 Daně
2800 Sociální otázky
2806 Rodina
2811 Migrace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3216 Organizace vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4011 Druhy podnikání
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4031 Konkurence
4406 Zaměstnání
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4826 Letecká a kosmická doprava
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
5616 Systémy zemědělského hospodářství
5621 Obdělávání zemědělské půdy
5641 Rybářství
6011 Živočišný produkt
6026 Potraviny
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6626 Netradiční zdroje energie
6800 Průmysl
6821 Strojírenství
6846 Ostatní průmysl
7211 Regiony zemí Unie


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)