Parliamentary Library
Přehled za September 2017

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

2006 - Obchodní politika

2021 - Mezinárodní obchod

2031 - Marketing

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2446 - Daně

2811 - Migrace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611.2 - Historie

4011 - Druhy podnikání

4026 - Podnikové účetnictví

4411 - Pracovní trh

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba
ISP (login)