Parliamentary Library
Přehled za September 2016

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0821 - Obrana

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1616 - Regiony a regionální politika

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2000 - Obchod

2006 - Obchodní politika

2011 - Celní a tarifní politika

2026 - Spotřeba

2031 - Marketing

2421 - Volný pohyb kapitálu

2431 - Pojištění

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2446 - Daně

2806 - Rodina

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

3611.4 - Psychologie a pedagogika

4006 - Podniková organizace

4011 - Druhy podnikání

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4406 - Zaměstnání

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4811 - Organizace dopravy

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6606 - Energetická politika

6846 - Ostatní průmysl

7206 - Evropa


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0821 Obrana
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2000 Obchod
2006 Obchodní politika
2011 Celní a tarifní politika
2026 Spotřeba
2031 Marketing
2421 Volný pohyb kapitálu
2431 Pojištění
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2446 Daně
2806 Rodina
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
3611.4 Psychologie a pedagogika
4006 Podniková organizace
4011 Druhy podnikání
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4406 Zaměstnání
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4811 Organizace dopravy
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6606 Energetická politika
6846 Ostatní průmysl
7206 Evropa


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)