Parliamentary Library
Přehled za September 2015

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2021 - Mezinárodní obchod

2031 - Marketing

2406 - Měnové vztahy

2806 - Rodina

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4406 - Zaměstnání

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy
ISP (login)