Parliamentary Library
Přehled za August 2017

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1621 - Ekonomická struktura

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2011 - Celní a tarifní politika

2026 - Spotřeba

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2426 - Investování a financování

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2441 - Rozpočet

2446 - Daně

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3226 - Komunikace

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4406 - Zaměstnání

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4806 - Dopravní politika

4811 - Organizace dopravy

4816 - Pozemní doprava

5206 - Politika životního prostředí

5606 - Zemědělská politika

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

5636 - Lesní hospodářství

6616 - Naftový průmysl

7206 - Evropa

7226 - Asie a Oceánie

7621 - Mezivládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1621 Ekonomická struktura
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2011 Celní a tarifní politika
2026 Spotřeba
2416 Úvěrové a finanční instituce
2426 Investování a financování
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2441 Rozpočet
2446 Daně
2806 Rodina
2811 Migrace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3226 Komunikace
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4406 Zaměstnání
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4806 Dopravní politika
4811 Organizace dopravy
4816 Pozemní doprava
5206 Politika životního prostředí
5606 Zemědělská politika
5616 Systémy zemědělského hospodářství
5636 Lesní hospodářství
6616 Naftový průmysl
7206 Evropa
7226 Asie a Oceánie
7621 Mezivládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)