Parliamentary Library
Přehled za August 2014

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1236 - Práva a svobody

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2406 - Měnové vztahy

2421 - Volný pohyb kapitálu

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4016 - Právní formy podniků

4026 - Podnikové účetnictví

4406 - Zaměstnání

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

5206 - Politika životního prostředí

5600 - Zemědělství, lesnictví a rybářství

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
ISP (login)