Parliamentary Library
Přehled za July 2019

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1011 - Právo Evropské unie

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2016 - Obchod

2406 - Měnové vztahy

2421 - Volný pohyb kapitálu

2426 - Investování a financování

2441 - Rozpočet

2446 - Daně

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3226 - Komunikace

3236 - Informatika

3600 - Věda

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

4006 - Podniková organizace

4011 - Druhy podnikání

4016 - Právní formy podniků

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4816 - Pozemní doprava

5206 - Politika životního prostředí

5211 - Přírodní prostředí

5606 - Zemědělská politika

5636 - Lesní hospodářství

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6606 - Energetická politika

6806 - Struktura průmyslu a průmyslová politika

7206 - Evropa

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1611 Ekonomický růst
1621 Ekonomická struktura
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2016 Obchod
2406 Měnové vztahy
2421 Volný pohyb kapitálu
2426 Investování a financování
2441 Rozpočet
2446 Daně
2806 Rodina
2811 Migrace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3226 Komunikace
3236 Informatika
3600 Věda
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
4006 Podniková organizace
4011 Druhy podnikání
4016 Právní formy podniků
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4816 Pozemní doprava
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
5606 Zemědělská politika
5636 Lesní hospodářství
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6606 Energetická politika
6806 Struktura průmyslu a průmyslová politika
7206 Evropa
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)