Parliamentary Library
Přehled za July 2016

0406 - Politická struktura

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0816 - Mezinárodní rovnováha

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

2006 - Obchodní politika

2411 - Měnová politika

2421 - Volný pohyb kapitálu

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2446 - Daně

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

3611.4 - Psychologie a pedagogika

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4816 - Pozemní doprava

4821 - Námořní a říční doprava

5206 - Politika životního prostředí

5216 - Zhoršování životního prostředí

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0816 Mezinárodní rovnováha
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
2006 Obchodní politika
2411 Měnová politika
2421 Volný pohyb kapitálu
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2446 Daně
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
3611.4 Psychologie a pedagogika
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4816 Pozemní doprava
4821 Námořní a říční doprava
5206 Politika životního prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
6416 Výzkum a duševní vlastnictví


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)