Parliamentary Library
Přehled za July 2014

0406 - Politická struktura

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2406 - Měnové vztahy

2421 - Volný pohyb kapitálu

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221.1 - Adresáře

3221.2 - Biografie a korespondence

3226 - Komunikace

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

4006 - Podniková organizace

4021 - Administrativní řízení

4406 - Zaměstnání

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

7206 - Evropa

7626 - Nevládní organizace
ISP (login)