Parliamentary Library
Přehled za July 2013

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2031 - Marketing

2406 - Měnové vztahy

2411 - Měnová politika

2431 - Pojištění

2446 - Daně

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

3206 - Vzdělávání

3221 - Dokumentaristika

3221.1 - Adresáře

3221.2 - Biografie a korespondence

3226 - Komunikace

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

4006 - Podniková organizace

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

5206 - Politika životního prostředí

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

5631 - Zemědělská činnost

6411 - Technologie a technické předpisy

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6606 - Energetická politika


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2031 Marketing
2406 Měnové vztahy
2411 Měnová politika
2431 Pojištění
2446 Daně
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
3206 Vzdělávání
3221 Dokumentaristika
3221.1 Adresáře
3221.2 Biografie a korespondence
3226 Komunikace
3236 Informatika
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
4006 Podniková organizace
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
5206 Politika životního prostředí
5616 Systémy zemědělského hospodářství
5631 Zemědělská činnost
6411 Technologie a technické předpisy
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6606 Energetická politika


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)