Parliamentary Library
Přehled za June 2019

0406 - Politická struktura

0416 - Volební proces

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2021 - Mezinárodní obchod

2031 - Marketing

2421 - Volný pohyb kapitálu

2426 - Investování a financování

2431 - Pojištění

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2441 - Rozpočet

2446 - Daně

2800 - Sociální otázky

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3216 - Organizace vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4826 - Letecká a kosmická doprava

5206 - Politika životního prostředí

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

5621 - Obdělávání zemědělské půdy

5641 - Rybářství

6011 - Živočišný produkt

6026 - Potraviny

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6626 - Netradiční zdroje energie

6800 - Průmysl

6821 - Strojírenství

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba

6846 - Ostatní průmysl

7206 - Evropa

7216 - Amerika

7231 - Hospodářská geografie

7621 - Mezivládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0416 Volební proces
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2021 Mezinárodní obchod
2031 Marketing
2421 Volný pohyb kapitálu
2426 Investování a financování
2431 Pojištění
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2441 Rozpočet
2446 Daně
2800 Sociální otázky
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3216 Organizace vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4826 Letecká a kosmická doprava
5206 Politika životního prostředí
5616 Systémy zemědělského hospodářství
5621 Obdělávání zemědělské půdy
5641 Rybářství
6011 Živočišný produkt
6026 Potraviny
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6626 Netradiční zdroje energie
6800 Průmysl
6821 Strojírenství
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba
6846 Ostatní průmysl
7206 Evropa
7216 Amerika
7231 Hospodářská geografie
7621 Mezivládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)