Parliamentary Library
Přehled za June 2017

0406 - Politická struktura

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1616 - Regiony a regionální politika

1621 - Ekonomická struktura

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2016 - Obchod

2031 - Marketing

2421 - Volný pohyb kapitálu

2426 - Investování a financování

2446 - Daně

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3600 - Věda

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4400 - Zaměstnanost a práce

4406 - Zaměstnání

5206 - Politika životního prostředí

5216 - Zhoršování životního prostředí

5606 - Zemědělská politika

6021 - Nápoje a cukr

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6811 - Chemie

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba

7211 - Regiony zemí Unie

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2016 Obchod
2031 Marketing
2421 Volný pohyb kapitálu
2426 Investování a financování
2446 Daně
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3600 Věda
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4400 Zaměstnanost a práce
4406 Zaměstnání
5206 Politika životního prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
5606 Zemědělská politika
6021 Nápoje a cukr
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6811 Chemie
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba
7211 Regiony zemí Unie
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)