Parliamentary Library
Přehled za May 2019

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1621 - Ekonomická struktura

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2011 - Celní a tarifní politika

2021 - Mezinárodní obchod

2026 - Spotřeba

2446 - Daně

2451 - Ceny

2800 - Sociální otázky

2811 - Migrace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3216 - Organizace vyučování

3221 - Dokumentaristika

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4826 - Letecká a kosmická doprava

5621 - Obdělávání zemědělské půdy

5641 - Rybářství

6011 - Živočišný produkt

6021 - Nápoje a cukr

6026 - Potraviny

6406 - Výroba

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6606 - Energetická politika

6626 - Netradiční zdroje energie

6800 - Průmysl

6806 - Struktura průmyslu a průmyslová politika

6821 - Strojírenství

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1621 Ekonomická struktura
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2011 Celní a tarifní politika
2021 Mezinárodní obchod
2026 Spotřeba
2446 Daně
2451 Ceny
2800 Sociální otázky
2811 Migrace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3216 Organizace vyučování
3221 Dokumentaristika
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4826 Letecká a kosmická doprava
5621 Obdělávání zemědělské půdy
5641 Rybářství
6011 Živočišný produkt
6021 Nápoje a cukr
6026 Potraviny
6406 Výroba
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6606 Energetická politika
6626 Netradiční zdroje energie
6800 Průmysl
6806 Struktura průmyslu a průmyslová politika
6821 Strojírenství
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)