Parliamentary Library
Přehled za May 2018

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0800 - Mezinárodní vztahy

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1236 - Práva a svobody

1621 - Ekonomická struktura

2006 - Obchodní politika

2026 - Spotřeba

2031 - Marketing

2036 - Skladování a odbyt

2431 - Pojištění

2806 - Rodina

2816 - Demografie a populace

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

4026 - Podnikové účetnictví

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

5206 - Politika životního prostředí

5211 - Přírodní prostředí

5606 - Zemědělská politika

7206 - Evropa

7216 - Amerika

7221 - Afrika

7226 - Asie a Oceánie

7606 - Spojené národy

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0800 Mezinárodní vztahy
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1236 Práva a svobody
1621 Ekonomická struktura
2006 Obchodní politika
2026 Spotřeba
2031 Marketing
2036 Skladování a odbyt
2431 Pojištění
2806 Rodina
2816 Demografie a populace
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
4026 Podnikové účetnictví
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
5606 Zemědělská politika
7206 Evropa
7216 Amerika
7221 Afrika
7226 Asie a Oceánie
7606 Spojené národy
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)