Parliamentary Library
Přehled za May 2014

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0800 - Mezinárodní vztahy

0806 - Mezinárodní politika

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1011 - Právo Evropské unie

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2026 - Spotřeba

2031 - Marketing

2406 - Měnové vztahy

2411 - Měnová politika

2426 - Investování a financování

2431 - Pojištění

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2446 - Daně

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

3611.4 - Psychologie a pedagogika

4006 - Podniková organizace

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

5206 - Politika životního prostředí

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

5631 - Zemědělská činnost

6021 - Nápoje a cukr

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6606 - Energetická politika

6616 - Naftový průmysl

6841 - Kožedělný a textilní průmysl

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0800 Mezinárodní vztahy
0806 Mezinárodní politika
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1621 Ekonomická struktura
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2026 Spotřeba
2031 Marketing
2406 Měnové vztahy
2411 Měnová politika
2426 Investování a financování
2431 Pojištění
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2446 Daně
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
3611.4 Psychologie a pedagogika
4006 Podniková organizace
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
5206 Politika životního prostředí
5616 Systémy zemědělského hospodářství
5631 Zemědělská činnost
6021 Nápoje a cukr
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6606 Energetická politika
6616 Naftový průmysl
6841 Kožedělný a textilní průmysl
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)