Parliamentary Library
Přehled za May 2013

0406 - Politická struktura

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0800 - Mezinárodní vztahy

0806 - Mezinárodní politika

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1200 - Právo

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2011 - Celní a tarifní politika

2021 - Mezinárodní obchod

2026 - Spotřeba

2031 - Marketing

2400 - Finance

2411 - Měnová politika

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2421 - Volný pohyb kapitálu

2446 - Daně

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3221 - Dokumentaristika

3221.1 - Adresáře

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4806 - Dopravní politika

4816 - Pozemní doprava

5206 - Politika životního prostředí

5211 - Přírodní prostředí

5636 - Lesní hospodářství

6006 - Rostlinný produkt

6606 - Energetická politika

6841 - Kožedělný a textilní průmysl

7206 - Evropa

7226 - Asie a Oceánie

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0800 Mezinárodní vztahy
0806 Mezinárodní politika
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1200 Právo
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1621 Ekonomická struktura
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2011 Celní a tarifní politika
2021 Mezinárodní obchod
2026 Spotřeba
2031 Marketing
2400 Finance
2411 Měnová politika
2416 Úvěrové a finanční instituce
2421 Volný pohyb kapitálu
2446 Daně
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3221 Dokumentaristika
3221.1 Adresáře
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4806 Dopravní politika
4816 Pozemní doprava
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
5636 Lesní hospodářství
6006 Rostlinný produkt
6606 Energetická politika
6841 Kožedělný a textilní průmysl
7206 Evropa
7226 Asie a Oceánie
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)