Parliamentary Library
Přehled za April 2018

0406 - Politická struktura

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2031 - Marketing

2406 - Měnové vztahy

2411 - Měnová politika

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2421 - Volný pohyb kapitálu

2446 - Daně

2811 - Migrace

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

5206 - Politika životního prostředí

5600 - Zemědělství, lesnictví a rybářství

5631 - Zemědělská činnost

5636 - Lesní hospodářství

6411 - Technologie a technické předpisy

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

7206 - Evropa

7606 - Spojené národy


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2031 Marketing
2406 Měnové vztahy
2411 Měnová politika
2416 Úvěrové a finanční instituce
2421 Volný pohyb kapitálu
2446 Daně
2811 Migrace
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
5206 Politika životního prostředí
5600 Zemědělství, lesnictví a rybářství
5631 Zemědělská činnost
5636 Lesní hospodářství
6411 Technologie a technické předpisy
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
7206 Evropa
7606 Spojené národy


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)