Parliamentary Library
Přehled za April 2017

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1221 - Soudnictví

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1611 - Ekonomický růst

1616 - Regiony a regionální politika

1626 - Národní účet

2031 - Marketing

2421 - Volný pohyb kapitálu

2441 - Rozpočet

2446 - Daně

2811 - Migrace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

5631 - Zemědělská činnost

6411 - Technologie a technické předpisy

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6606 - Energetická politika

6836 - Dřevozpracující průmysl

7226 - Asie a Oceánie

7621 - Mezivládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1221 Soudnictví
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1626 Národní účet
2031 Marketing
2421 Volný pohyb kapitálu
2441 Rozpočet
2446 Daně
2811 Migrace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
5616 Systémy zemědělského hospodářství
5631 Zemědělská činnost
6411 Technologie a technické předpisy
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6606 Energetická politika
6836 Dřevozpracující průmysl
7226 Asie a Oceánie
7621 Mezivládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)