Parliamentary Library
Přehled za April 2016

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1021 - Komunitární finance

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2406 - Měnové vztahy

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2426 - Investování a financování

2431 - Pojištění

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2446 - Daně

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4026 - Podnikové účetnictví

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4811 - Organizace dopravy

4816 - Pozemní doprava

5206 - Politika životního prostředí

5211 - Přírodní prostředí

5216 - Zhoršování životního prostředí

5606 - Zemědělská politika

6406 - Výroba

6411 - Technologie a technické předpisy

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6606 - Energetická politika

6621 - Elektřina a jaderná energetika

6806 - Struktura průmyslu a průmyslová politika

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba

7226 - Asie a Oceánie


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1021 Komunitární finance
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2406 Měnové vztahy
2416 Úvěrové a finanční instituce
2426 Investování a financování
2431 Pojištění
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2446 Daně
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4026 Podnikové účetnictví
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4811 Organizace dopravy
4816 Pozemní doprava
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
5606 Zemědělská politika
6406 Výroba
6411 Technologie a technické předpisy
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6606 Energetická politika
6621 Elektřina a jaderná energetika
6806 Struktura průmyslu a průmyslová politika
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba
7226 Asie a Oceánie


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)