Parliamentary Library
Přehled za April 2013

0406 - Politická struktura

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2406 - Měnové vztahy

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2446 - Daně

2451 - Ceny

2806 - Rodina

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

3611.4 - Psychologie a pedagogika

4006 - Podniková organizace

4406 - Zaměstnání

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

5206 - Politika životního prostředí

5216 - Zhoršování životního prostředí

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

5631 - Zemědělská činnost

6021 - Nápoje a cukr

6841 - Kožedělný a textilní průmysl

7206 - Evropa

7216 - Amerika

7221 - Afrika

7226 - Asie a Oceánie

7236 - Politická geografie

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0416 Volební proces
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2406 Měnové vztahy
2416 Úvěrové a finanční instituce
2446 Daně
2451 Ceny
2806 Rodina
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3236 Informatika
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
3611.4 Psychologie a pedagogika
4006 Podniková organizace
4406 Zaměstnání
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
5206 Politika životního prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
5616 Systémy zemědělského hospodářství
5631 Zemědělská činnost
6021 Nápoje a cukr
6841 Kožedělný a textilní průmysl
7206 Evropa
7216 Amerika
7221 Afrika
7226 Asie a Oceánie
7236 Politická geografie
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)