Parliamentary Library
Přehled za March 2019

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1616 - Regiony a regionální politika

1621 - Ekonomická struktura

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2411 - Měnová politika

2421 - Volný pohyb kapitálu

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2441 - Rozpočet

2446 - Daně

2800 - Sociální otázky

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3236 - Informatika

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

4006 - Podniková organizace

4011 - Druhy podnikání

4016 - Právní formy podniků

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4400 - Zaměstnanost a práce

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4826 - Letecká a kosmická doprava

5206 - Politika životního prostředí

5211 - Přírodní prostředí

5216 - Zhoršování životního prostředí

5621 - Obdělávání zemědělské půdy

5641 - Rybářství

6006 - Rostlinný produkt

6011 - Živočišný produkt

6026 - Potraviny

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6621 - Elektřina a jaderná energetika

6626 - Netradiční zdroje energie

6800 - Průmysl

6806 - Struktura průmyslu a průmyslová politika

6811 - Chemie

6821 - Strojírenství

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba

7206 - Evropa

7216 - Amerika

7226 - Asie a Oceánie

7606 - Spojené národy


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2411 Měnová politika
2421 Volný pohyb kapitálu
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2441 Rozpočet
2446 Daně
2800 Sociální otázky
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3236 Informatika
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
4006 Podniková organizace
4011 Druhy podnikání
4016 Právní formy podniků
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4400 Zaměstnanost a práce
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4826 Letecká a kosmická doprava
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
5621 Obdělávání zemědělské půdy
5641 Rybářství
6006 Rostlinný produkt
6011 Živočišný produkt
6026 Potraviny
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6621 Elektřina a jaderná energetika
6626 Netradiční zdroje energie
6800 Průmysl
6806 Struktura průmyslu a průmyslová politika
6811 Chemie
6821 Strojírenství
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba
7206 Evropa
7216 Amerika
7226 Asie a Oceánie
7606 Spojené národy


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)