Parliamentary Library
Přehled za February 2019

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1011 - Právo Evropské unie

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1616 - Regiony a regionální politika

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2031 - Marketing

2411 - Měnová politika

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2421 - Volný pohyb kapitálu

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3216 - Organizace vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

3611.4 - Psychologie a pedagogika

4006 - Podniková organizace

4011 - Druhy podnikání

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4400 - Zaměstnanost a práce

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

5206 - Politika životního prostředí

5216 - Zhoršování životního prostředí

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6611 - Uhelný a těžební průmysl

6811 - Chemie


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1616 Regiony a regionální politika
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2031 Marketing
2411 Měnová politika
2416 Úvěrové a finanční instituce
2421 Volný pohyb kapitálu
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3216 Organizace vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
3611.4 Psychologie a pedagogika
4006 Podniková organizace
4011 Druhy podnikání
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4400 Zaměstnanost a práce
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
5206 Politika životního prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
5616 Systémy zemědělského hospodářství
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6611 Uhelný a těžební průmysl
6811 Chemie


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)