Parliamentary Library
Přehled za February 2018

0406 - Politická struktura

0416 - Volební proces

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1021 - Komunitární finance

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

2006 - Obchodní politika

2036 - Skladování a odbyt

2406 - Měnové vztahy

2411 - Měnová politika

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2421 - Volný pohyb kapitálu

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2441 - Rozpočet

2800 - Sociální otázky

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4016 - Právní formy podniků

4026 - Podnikové účetnictví

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4806 - Dopravní politika

4826 - Letecká a kosmická doprava

5216 - Zhoršování životního prostředí

5621 - Obdělávání zemědělské půdy

5641 - Rybářství

6011 - Živočišný produkt

6026 - Potraviny

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6626 - Netradiční zdroje energie

6800 - Průmysl

6821 - Strojírenství

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba

7206 - Evropa

7226 - Asie a Oceánie


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0416 Volební proces
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1021 Komunitární finance
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1611 Ekonomický růst
1621 Ekonomická struktura
2006 Obchodní politika
2036 Skladování a odbyt
2406 Měnové vztahy
2411 Měnová politika
2416 Úvěrové a finanční instituce
2421 Volný pohyb kapitálu
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2441 Rozpočet
2800 Sociální otázky
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4016 Právní formy podniků
4026 Podnikové účetnictví
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4806 Dopravní politika
4826 Letecká a kosmická doprava
5216 Zhoršování životního prostředí
5621 Obdělávání zemědělské půdy
5641 Rybářství
6011 Živočišný produkt
6026 Potraviny
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6626 Netradiční zdroje energie
6800 Průmysl
6821 Strojírenství
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba
7206 Evropa
7226 Asie a Oceánie


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)