Parliamentary Library
Přehled za December 2019

0406 - Politická struktura

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1621 - Ekonomická struktura

2006 - Obchodní politika

2021 - Mezinárodní obchod

2411 - Měnová politika

2426 - Investování a financování

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2441 - Rozpočet

2446 - Daně

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2841 - Zdraví

3206 - Vzdělávání

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

4021 - Administrativní řízení

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4811 - Organizace dopravy

5206 - Politika životního prostředí

5211 - Přírodní prostředí

6021 - Nápoje a cukr

6411 - Technologie a technické předpisy

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

7206 - Evropa

7216 - Amerika


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1621 Ekonomická struktura
2006 Obchodní politika
2021 Mezinárodní obchod
2411 Měnová politika
2426 Investování a financování
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2441 Rozpočet
2446 Daně
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2841 Zdraví
3206 Vzdělávání
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
4021 Administrativní řízení
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4811 Organizace dopravy
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
6021 Nápoje a cukr
6411 Technologie a technické předpisy
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
7206 Evropa
7216 Amerika


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)