Parliamentary Library
Přehled za December 2018

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1011 - Právo Evropské unie

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1226 - Právní ochrana

1236 - Práva a svobody

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

2006 - Obchodní politika

2026 - Spotřeba

2031 - Marketing

2451 - Ceny

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2846 - Výstavba a urbanismus

3221 - Dokumentaristika

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4011 - Druhy podnikání

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4031 - Konkurence

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

5206 - Politika životního prostředí

5211 - Přírodní prostředí

5216 - Zhoršování životního prostředí

5636 - Lesní hospodářství

6411 - Technologie a technické předpisy

6606 - Energetická politika

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba

7606 - Spojené národy

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1226 Právní ochrana
1236 Práva a svobody
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
2006 Obchodní politika
2026 Spotřeba
2031 Marketing
2451 Ceny
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2846 Výstavba a urbanismus
3221 Dokumentaristika
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4011 Druhy podnikání
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4031 Konkurence
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
5636 Lesní hospodářství
6411 Technologie a technické předpisy
6606 Energetická politika
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba
7606 Spojené národy
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)