Parliamentary Library
Přehled za December 2017

0406 - Politická struktura

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2021 - Mezinárodní obchod

2026 - Spotřeba

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2421 - Volný pohyb kapitálu

2426 - Investování a financování

2431 - Pojištění

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2446 - Daně

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3226 - Komunikace

3236 - Informatika

3611.2 - Historie

4006 - Podniková organizace

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4400 - Zaměstnanost a práce

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

5206 - Politika životního prostředí

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6611 - Uhelný a těžební průmysl

6811 - Chemie

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba

6846 - Ostatní průmysl

7606 - Spojené národy

7611 - Evropské organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2021 Mezinárodní obchod
2026 Spotřeba
2416 Úvěrové a finanční instituce
2421 Volný pohyb kapitálu
2426 Investování a financování
2431 Pojištění
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2446 Daně
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3226 Komunikace
3236 Informatika
3611.2 Historie
4006 Podniková organizace
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4400 Zaměstnanost a práce
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
5206 Politika životního prostředí
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6611 Uhelný a těžební průmysl
6811 Chemie
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba
6846 Ostatní průmysl
7606 Spojené národy
7611 Evropské organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)