Parliamentary Library
Přehled za December 2016

0406 - Politická struktura

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

1011 - Právo Evropské unie

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1616 - Regiony a regionální politika

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2026 - Spotřeba

2406 - Měnové vztahy

2411 - Měnová politika

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2421 - Volný pohyb kapitálu

2431 - Pojištění

2451 - Ceny

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4400 - Zaměstnanost a práce

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4811 - Organizace dopravy

4816 - Pozemní doprava

5606 - Zemědělská politika

5626 - Prostředek zemědělské výroby

5631 - Zemědělská činnost

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6606 - Energetická politika

6806 - Struktura průmyslu a průmyslová politika

6811 - Chemie

7206 - Evropa

7236 - Politická geografie

7611 - Evropské organizace

7621 - Mezivládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
1011 Právo Evropské unie
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2026 Spotřeba
2406 Měnové vztahy
2411 Měnová politika
2416 Úvěrové a finanční instituce
2421 Volný pohyb kapitálu
2431 Pojištění
2451 Ceny
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4400 Zaměstnanost a práce
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4811 Organizace dopravy
4816 Pozemní doprava
5606 Zemědělská politika
5626 Prostředek zemědělské výroby
5631 Zemědělská činnost
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6606 Energetická politika
6806 Struktura průmyslu a průmyslová politika
6811 Chemie
7206 Evropa
7236 Politická geografie
7611 Evropské organizace
7621 Mezivládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)