Parliamentary Library
Přehled za December 2015

0406 - Politická struktura

0416 - Volební proces

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1000 - Evropské Společenství

1006 - Instituce EU

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1616 - Regiony a regionální politika

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2026 - Spotřeba

2031 - Marketing

2426 - Investování a financování

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2446 - Daně

2451 - Ceny

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4011 - Druhy podnikání

4016 - Právní formy podniků

4031 - Konkurence

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4811 - Organizace dopravy

4816 - Pozemní doprava

5206 - Politika životního prostředí

6621 - Elektřina a jaderná energetika

6806 - Struktura průmyslu a průmyslová politika

6841 - Kožedělný a textilní průmysl

7206 - Evropa

7226 - Asie a Oceánie

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0416 Volební proces
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1000 Evropské Společenství
1006 Instituce EU
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2026 Spotřeba
2031 Marketing
2426 Investování a financování
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2446 Daně
2451 Ceny
2806 Rodina
2811 Migrace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4011 Druhy podnikání
4016 Právní formy podniků
4031 Konkurence
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4811 Organizace dopravy
4816 Pozemní doprava
5206 Politika životního prostředí
6621 Elektřina a jaderná energetika
6806 Struktura průmyslu a průmyslová politika
6841 Kožedělný a textilní průmysl
7206 Evropa
7226 Asie a Oceánie
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)