Parliamentary Library
P°ehled za December 2014

0406 - Politickß struktura

0411 - PolitickÚ strany

0421 - Parlament

0426 - ParlamentnÝ jednßnÝ

0431 - Politickß moc a ve°ejnß bezpeŔnost

0436 - Exekutiva a ve°ejnß sprßva

0806 - MezinßrodnÝ politika

0816 - MezinßrodnÝ rovnovßha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Prßvo EvropskÚ unie

1021 - KomunitßrnÝ finance

1206 - Prameny a oblasti prßva

1211 - ObŔanskÚ prßvo

1216 - TrestnÝ prßvo

1221 - SoudnictvÝ

1226 - PrßvnÝ ochrana

1231 - MezinßrodnÝ prßvo

1236 - Prßva a svobody

1611 - Ekonomickř r¨st

1616 - Regiony a regionßlnÝ politika

1621 - Ekonomickß struktura

1626 - NßrodnÝ ˙Ŕet

1631 - Ekonomickß analřza

2006 - ObchodnÝ politika

2026 - Spot°eba

2031 - Marketing

2411 - Mýnovß politika

2416 - ┌výrovÚ a finanŔnÝ instituce

2421 - Volnř pohyb kapitßlu

2436 - Ve°ejnÚ finance a rozpoŔtovß politika

2446 - Daný

2806 - Rodina

2816 - Demografie a populace

2821 - SpoleŔenskß struktura

2826 - SocißlnÝ aktivita

2831 - Kultura a nßbo×enstvÝ

2836 - SocißlnÝ ochrana

2841 - ZdravÝ

2846 - Vřstavba a urbanismus

3211 - VyuŔovßnÝ

3216 - Organizace vyuŔovßnÝ

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovnÝky

3221.4 - SlovnÝky a jazykovÚ p°ÝruŔky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracovßnÝ informacÝ

3236 - Informatika

3606 - P°ÝrodnÝ a aplikovanÚ výdy

3611 - HumanitnÝ výdy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podnikovß organizace

4016 - PrßvnÝ formy podnik¨

4021 - AdministrativnÝ °ÝzenÝ

4026 - PodnikovÚ ˙ŔetnictvÝ

4406 - ZamýstnßnÝ

4411 - PracovnÝ trh

4426 - PracovnÝ prßvo a pracovnÝ vztahy

4806 - DopravnÝ politika

4811 - Organizace dopravy

4816 - PozemnÝ doprava

5206 - Politika ×ivotnÝho prost°edÝ

6411 - Technologie a technickÚ p°edpisy

6416 - Vřzkum a duÜevnÝ vlastnictvÝ

7611 - EvropskÚ organizace

7626 - NevlßdnÝ organizace


KlasifikaŔnÝ znak

0406 Politickß struktura
0411 PolitickÚ strany
0421 Parlament
0426 ParlamentnÝ jednßnÝ
0431 Politickß moc a ve°ejnß bezpeŔnost
0436 Exekutiva a ve°ejnß sprßva
0806 MezinßrodnÝ politika
0816 MezinßrodnÝ rovnovßha
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Prßvo EvropskÚ unie
1021 KomunitßrnÝ finance
1206 Prameny a oblasti prßva
1211 ObŔanskÚ prßvo
1216 TrestnÝ prßvo
1221 SoudnictvÝ
1226 PrßvnÝ ochrana
1231 MezinßrodnÝ prßvo
1236 Prßva a svobody
1611 Ekonomickř r¨st
1616 Regiony a regionßlnÝ politika
1621 Ekonomickß struktura
1626 NßrodnÝ ˙Ŕet
1631 Ekonomickß analřza
2006 ObchodnÝ politika
2026 Spot°eba
2031 Marketing
2411 Mýnovß politika
2416 ┌výrovÚ a finanŔnÝ instituce
2421 Volnř pohyb kapitßlu
2436 Ve°ejnÚ finance a rozpoŔtovß politika
2446 Daný
2806 Rodina
2816 Demografie a populace
2821 SpoleŔenskß struktura
2826 SocißlnÝ aktivita
2831 Kultura a nßbo×enstvÝ
2836 SocißlnÝ ochrana
2841 ZdravÝ
2846 Vřstavba a urbanismus
3211 VyuŔovßnÝ
3216 Organizace vyuŔovßnÝ
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovnÝky
3221.4 SlovnÝky a jazykovÚ p°ÝruŔky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracovßnÝ informacÝ
3236 Informatika
3606 P°ÝrodnÝ a aplikovanÚ výdy
3611 HumanitnÝ výdy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podnikovß organizace
4016 PrßvnÝ formy podnik¨
4021 AdministrativnÝ °ÝzenÝ
4026 PodnikovÚ ˙ŔetnictvÝ
4406 ZamýstnßnÝ
4411 PracovnÝ trh
4426 PracovnÝ prßvo a pracovnÝ vztahy
4806 DopravnÝ politika
4811 Organizace dopravy
4816 PozemnÝ doprava
5206 Politika ×ivotnÝho prost°edÝ
6411 Technologie a technickÚ p°edpisy
6416 Vřzkum a duÜevnÝ vlastnictvÝ
7611 EvropskÚ organizace
7626 NevlßdnÝ organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

DigitßlnÝ repozitß°

DigitßlnÝ archiv parlamentnÝch dokument¨

DigitßlnÝ repozitß°


ISP (login)