Parliamentary Library
Přehled za December 2013

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2021 - Mezinárodní obchod

2031 - Marketing

2406 - Měnové vztahy

2411 - Měnová politika

2421 - Volný pohyb kapitálu

2431 - Pojištění

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2451 - Ceny

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3236 - Informatika

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

3611.4 - Psychologie a pedagogika

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4411 - Pracovní trh

5206 - Politika životního prostředí

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

6606 - Energetická politika

6621 - Elektřina a jaderná energetika

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba

7206 - Evropa

7216 - Amerika

7226 - Asie a Oceánie

7231 - Hospodářská geografie


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1621 Ekonomická struktura
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2021 Mezinárodní obchod
2031 Marketing
2406 Měnové vztahy
2411 Měnová politika
2421 Volný pohyb kapitálu
2431 Pojištění
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2451 Ceny
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3236 Informatika
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
3611.4 Psychologie a pedagogika
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4411 Pracovní trh
5206 Politika životního prostředí
5616 Systémy zemědělského hospodářství
6606 Energetická politika
6621 Elektřina a jaderná energetika
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba
7206 Evropa
7216 Amerika
7226 Asie a Oceánie
7231 Hospodářská geografie


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)