Parliamentary Library
Přehled za November 2017

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1616 - Regiony a regionální politika

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2016 - Obchod

2026 - Spotřeba

2446 - Daně

2800 - Sociální otázky

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3600 - Věda

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4406 - Zaměstnání

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4826 - Letecká a kosmická doprava

5206 - Politika životního prostředí

5211 - Přírodní prostředí

5216 - Zhoršování životního prostředí

5606 - Zemědělská politika

5621 - Obdělávání zemědělské půdy

5626 - Prostředek zemědělské výroby

5641 - Rybářství

6011 - Živočišný produkt

6026 - Potraviny

6031 - Průmysl zemědělství a výživy

6411 - Technologie a technické předpisy

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6626 - Netradiční zdroje energie

6800 - Průmysl

6806 - Struktura průmyslu a průmyslová politika

6821 - Strojírenství

7206 - Evropa

7216 - Amerika

7226 - Asie a Oceánie


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2016 Obchod
2026 Spotřeba
2446 Daně
2800 Sociální otázky
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3600 Věda
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4406 Zaměstnání
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4826 Letecká a kosmická doprava
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
5606 Zemědělská politika
5621 Obdělávání zemědělské půdy
5626 Prostředek zemědělské výroby
5641 Rybářství
6011 Živočišný produkt
6026 Potraviny
6031 Průmysl zemědělství a výživy
6411 Technologie a technické předpisy
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6626 Netradiční zdroje energie
6800 Průmysl
6806 Struktura průmyslu a průmyslová politika
6821 Strojírenství
7206 Evropa
7216 Amerika
7226 Asie a Oceánie


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)