Parliamentary Library
Přehled za November 2015

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1216 - Trestní právo

1226 - Právní ochrana

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1616 - Regiony a regionální politika

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2031 - Marketing

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

3206 - Vzdělávání

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4021 - Administrativní řízení

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4811 - Organizace dopravy

4816 - Pozemní doprava

5206 - Politika životního prostředí

6411 - Technologie a technické předpisy

6606 - Energetická politika

7206 - Evropa

7226 - Asie a Oceánie

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1216 Trestní právo
1226 Právní ochrana
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2031 Marketing
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
3206 Vzdělávání
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4021 Administrativní řízení
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4811 Organizace dopravy
4816 Pozemní doprava
5206 Politika životního prostředí
6411 Technologie a technické předpisy
6606 Energetická politika
7206 Evropa
7226 Asie a Oceánie
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)