Parliamentary Library
P°ehled za November 2014

0400 - Politika

0406 - Politickß struktura

0411 - PolitickÚ strany

0416 - VolebnÝ proces

0421 - Parlament

0431 - Politickß moc a ve°ejnß bezpeŔnost

0436 - Exekutiva a ve°ejnß sprßva

0806 - MezinßrodnÝ politika

0811 - ZahraniŔnÝ politika a mezinßrodnÝ spoluprßce

0816 - MezinßrodnÝ rovnovßha

0821 - Obrana

1206 - Prameny a oblasti prßva

1211 - ObŔanskÚ prßvo

1221 - SoudnictvÝ

1236 - Prßva a svobody

1600 - Ekonomie

1606 - Ekonomickß politika

1621 - Ekonomickß struktura

1626 - NßrodnÝ ˙Ŕet

1631 - Ekonomickß analřza

2006 - ObchodnÝ politika

2021 - MezinßrodnÝ obchod

2031 - Marketing

2416 - ┌výrovÚ a finanŔnÝ instituce

2421 - Volnř pohyb kapitßlu

2426 - InvestovßnÝ a financovßnÝ

2436 - Ve°ejnÚ finance a rozpoŔtovß politika

2446 - Daný

2816 - Demografie a populace

2821 - SpoleŔenskß struktura

2826 - SocißlnÝ aktivita

2831 - Kultura a nßbo×enstvÝ

2841 - ZdravÝ

2846 - Vřstavba a urbanismus

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovnÝky

3221.4 - SlovnÝky a jazykovÚ p°ÝruŔky

3226 - Komunikace

3236 - Informatika

3606 - P°ÝrodnÝ a aplikovanÚ výdy

3611 - HumanitnÝ výdy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podnikovß organizace

4016 - PrßvnÝ formy podnik¨

4021 - AdministrativnÝ °ÝzenÝ

4026 - PodnikovÚ ˙ŔetnictvÝ

4411 - PracovnÝ trh

4421 - VedenÝ a odmý˛ovßnÝ zamýstnanc¨

4806 - DopravnÝ politika

5631 - Zemýdýlskß Ŕinnost

6411 - Technologie a technickÚ p°edpisy

6416 - Vřzkum a duÜevnÝ vlastnictvÝ


KlasifikaŔnÝ znak

0400 Politika
0406 Politickß struktura
0411 PolitickÚ strany
0416 VolebnÝ proces
0421 Parlament
0431 Politickß moc a ve°ejnß bezpeŔnost
0436 Exekutiva a ve°ejnß sprßva
0806 MezinßrodnÝ politika
0811 ZahraniŔnÝ politika a mezinßrodnÝ spoluprßce
0816 MezinßrodnÝ rovnovßha
0821 Obrana
1206 Prameny a oblasti prßva
1211 ObŔanskÚ prßvo
1221 SoudnictvÝ
1236 Prßva a svobody
1600 Ekonomie
1606 Ekonomickß politika
1621 Ekonomickß struktura
1626 NßrodnÝ ˙Ŕet
1631 Ekonomickß analřza
2006 ObchodnÝ politika
2021 MezinßrodnÝ obchod
2031 Marketing
2416 ┌výrovÚ a finanŔnÝ instituce
2421 Volnř pohyb kapitßlu
2426 InvestovßnÝ a financovßnÝ
2436 Ve°ejnÚ finance a rozpoŔtovß politika
2446 Daný
2816 Demografie a populace
2821 SpoleŔenskß struktura
2826 SocißlnÝ aktivita
2831 Kultura a nßbo×enstvÝ
2841 ZdravÝ
2846 Vřstavba a urbanismus
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovnÝky
3221.4 SlovnÝky a jazykovÚ p°ÝruŔky
3226 Komunikace
3236 Informatika
3606 P°ÝrodnÝ a aplikovanÚ výdy
3611 HumanitnÝ výdy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podnikovß organizace
4016 PrßvnÝ formy podnik¨
4021 AdministrativnÝ °ÝzenÝ
4026 PodnikovÚ ˙ŔetnictvÝ
4411 PracovnÝ trh
4421 VedenÝ a odmý˛ovßnÝ zamýstnanc¨
4806 DopravnÝ politika
5631 Zemýdýlskß Ŕinnost
6411 Technologie a technickÚ p°edpisy
6416 Vřzkum a duÜevnÝ vlastnictvÝ


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

DigitßlnÝ repozitß°

DigitßlnÝ archiv parlamentnÝch dokument¨

DigitßlnÝ repozitß°


ISP (login)