Parliamentary Library
Přehled za November 2013

0400 - Politika

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1200 - Právo

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1600 - Ekonomie

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2021 - Mezinárodní obchod

2031 - Marketing

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2426 - Investování a financování

2446 - Daně

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3216 - Organizace vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4011 - Druhy podnikání

4016 - Právní formy podniků

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

5206 - Politika životního prostředí

5216 - Zhoršování životního prostředí

6021 - Nápoje a cukr

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0400 Politika
0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1200 Právo
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1600 Ekonomie
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1621 Ekonomická struktura
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2021 Mezinárodní obchod
2031 Marketing
2416 Úvěrové a finanční instituce
2426 Investování a financování
2446 Daně
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3216 Organizace vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4011 Druhy podnikání
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
5206 Politika životního prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
6021 Nápoje a cukr
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)