Parliamentary Library
Přehled za October 2019

0406 - Politická struktura

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2026 - Spotřeba

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2441 - Rozpočet

2800 - Sociální otázky

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3216 - Organizace vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3226 - Komunikace

3236 - Informatika

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4021 - Administrativní řízení

4400 - Zaměstnanost a práce

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4816 - Pozemní doprava

4826 - Letecká a kosmická doprava

5206 - Politika životního prostředí

5211 - Přírodní prostředí

5216 - Zhoršování životního prostředí

5621 - Obdělávání zemědělské půdy

5641 - Rybářství

6011 - Živočišný produkt

6021 - Nápoje a cukr

6026 - Potraviny

6411 - Technologie a technické předpisy

6611 - Uhelný a těžební průmysl

6626 - Netradiční zdroje energie

6800 - Průmysl

6811 - Chemie

6821 - Strojírenství

7206 - Evropa


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2026 Spotřeba
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2441 Rozpočet
2800 Sociální otázky
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3216 Organizace vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3226 Komunikace
3236 Informatika
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4021 Administrativní řízení
4400 Zaměstnanost a práce
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4816 Pozemní doprava
4826 Letecká a kosmická doprava
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
5621 Obdělávání zemědělské půdy
5641 Rybářství
6011 Živočišný produkt
6021 Nápoje a cukr
6026 Potraviny
6411 Technologie a technické předpisy
6611 Uhelný a těžební průmysl
6626 Netradiční zdroje energie
6800 Průmysl
6811 Chemie
6821 Strojírenství
7206 Evropa


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)