Parliamentary Library
Přehled za October 2017

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1621 - Ekonomická struktura

2006 - Obchodní politika

2026 - Spotřeba

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2446 - Daně

2806 - Rodina

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

4000 - Podnikání a konkurence

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4811 - Organizace dopravy

4816 - Pozemní doprava

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

6611 - Uhelný a těžební průmysl

6621 - Elektřina a jaderná energetika

7216 - Amerika

7231 - Hospodářská geografie

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1621 Ekonomická struktura
2006 Obchodní politika
2026 Spotřeba
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2446 Daně
2806 Rodina
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
4000 Podnikání a konkurence
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4811 Organizace dopravy
4816 Pozemní doprava
5616 Systémy zemědělského hospodářství
6611 Uhelný a těžební průmysl
6621 Elektřina a jaderná energetika
7216 Amerika
7231 Hospodářská geografie
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)