Parliamentary Library
Přehled za October 2016

0406 - Politická struktura

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1611 - Ekonomický růst

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

2406 - Měnové vztahy

2411 - Měnová politika

2431 - Pojištění

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4811 - Organizace dopravy

4816 - Pozemní doprava

5606 - Zemědělská politika

5626 - Prostředek zemědělské výroby

5631 - Zemědělská činnost

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

7206 - Evropa

7211 - Regiony zemí Unie

7236 - Politická geografie

7611 - Evropské organizace

7621 - Mezivládní organizace
ISP (login)