Parliamentary Library
Přehled za January 2019

0406 - Politická struktura

0416 - Volební proces

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1616 - Regiony a regionální politika

1626 - Národní účet

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2016 - Obchod

2026 - Spotřeba

2031 - Marketing

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2431 - Pojištění

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

2441 - Rozpočet

2811 - Migrace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3206 - Vzdělávání

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3600 - Věda

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4011 - Druhy podnikání

4016 - Právní formy podniků

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4816 - Pozemní doprava

4821 - Námořní a říční doprava

5211 - Přírodní prostředí

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6606 - Energetická politika

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba

7231 - Hospodářská geografie


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0416 Volební proces
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1616 Regiony a regionální politika
1626 Národní účet
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2016 Obchod
2026 Spotřeba
2031 Marketing
2416 Úvěrové a finanční instituce
2431 Pojištění
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2441 Rozpočet
2811 Migrace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3206 Vzdělávání
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3600 Věda
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4011 Druhy podnikání
4016 Právní formy podniků
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4816 Pozemní doprava
4821 Námořní a říční doprava
5211 Přírodní prostředí
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6606 Energetická politika
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba
7231 Hospodářská geografie


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)