Parliamentary Library
Přehled za January 2018

0406 - Politická struktura

0411 - Politické strany

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1221 - Soudnictví

1226 - Právní ochrana

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1616 - Regiony a regionální politika

1621 - Ekonomická struktura

1626 - Národní účet

2026 - Spotřeba

2031 - Marketing

2431 - Pojištění

2446 - Daně

2451 - Ceny

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

3206 - Vzdělávání

3211 - Vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3606 - Přírodní a aplikované vědy

3611 - Humanitní vědy

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

4006 - Podniková organizace

4021 - Administrativní řízení

4026 - Podnikové účetnictví

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4816 - Pozemní doprava

5211 - Přírodní prostředí

5606 - Zemědělská politika

6606 - Energetická politika

7206 - Evropa

7231 - Hospodářská geografie

7606 - Spojené národy

7626 - Nevládní organizace


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
2026 Spotřeba
2031 Marketing
2431 Pojištění
2446 Daně
2451 Ceny
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4006 Podniková organizace
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4816 Pozemní doprava
5211 Přírodní prostředí
5606 Zemědělská politika
6606 Energetická politika
7206 Evropa
7231 Hospodářská geografie
7606 Spojené národy
7626 Nevládní organizace


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)