Parliamentary Library
Přehled za January 2017

0406 - Politická struktura

0416 - Volební proces

0421 - Parlament

0426 - Parlamentní jednání

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

0436 - Exekutiva a veřejná správa

0806 - Mezinárodní politika

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

0816 - Mezinárodní rovnováha

0821 - Obrana

1006 - Instituce EU

1011 - Právo Evropské unie

1016 - Evropská integrace

1206 - Prameny a oblasti práva

1211 - Občanské právo

1216 - Trestní právo

1221 - Soudnictví

1231 - Mezinárodní právo

1236 - Práva a svobody

1606 - Ekonomická politika

1616 - Regiony a regionální politika

1621 - Ekonomická struktura

1631 - Ekonomická analýza

2006 - Obchodní politika

2026 - Spotřeba

2031 - Marketing

2416 - Úvěrové a finanční instituce

2421 - Volný pohyb kapitálu

2446 - Daně

2451 - Ceny

2806 - Rodina

2811 - Migrace

2816 - Demografie a populace

2821 - Společenská struktura

2826 - Sociální aktivita

2831 - Kultura a náboženství

2836 - Sociální ochrana

2841 - Zdraví

2846 - Výstavba a urbanismus

3211 - Vyučování

3216 - Organizace vyučování

3221 - Dokumentaristika

3221.2 - Biografie a korespondence

3221.4 - Slovníky a jazykové příručky

3226 - Komunikace

3231 - Tvorba a zpracování informací

3236 - Informatika

3611 - Humanitní vědy

3611.1 - Filozofie

3611.2 - Historie

3611.3 - Politologie a sociologie

3611.4 - Psychologie a pedagogika

4006 - Podniková organizace

4016 - Právní formy podniků

4026 - Podnikové účetnictví

4031 - Konkurence

4406 - Zaměstnání

4411 - Pracovní trh

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

4811 - Organizace dopravy

5206 - Politika životního prostředí

5211 - Přírodní prostředí

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

5631 - Zemědělská činnost

6411 - Technologie a technické předpisy

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

6806 - Struktura průmyslu a průmyslová politika

7206 - Evropa

7211 - Regiony zemí Unie

7221 - Afrika

7226 - Asie a Oceánie


Klasifikační znak

0406 Politická struktura
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
1631 Ekonomická analýza
2006 Obchodní politika
2026 Spotřeba
2031 Marketing
2416 Úvěrové a finanční instituce
2421 Volný pohyb kapitálu
2446 Daně
2451 Ceny
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3211 Vyučování
3216 Organizace vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.4 Slovníky a jazykové příručky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
3611.4 Psychologie a pedagogika
4006 Podniková organizace
4016 Právní formy podniků
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4811 Organizace dopravy
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
5616 Systémy zemědělského hospodářství
5631 Zemědělská činnost
6411 Technologie a technické předpisy
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6806 Struktura průmyslu a průmyslová politika
7206 Evropa
7211 Regiony zemí Unie
7221 Afrika
7226 Asie a Oceánie


Section Navigation Catalogues

Online Catalogue

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (login)