Weekly Agenda during week of October 5 - 11, 2020


Probíhající schůze: 61. schůze (7. 10. 2020 - 7. 10. 2020)

Pondělí 5. října 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

Úterý 6. října 2020


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 45 - veřejnosti nepřístupná (6. října 2020, od 13:00)
Volební výbor
č. 23 - neveřejné s výjim. předkladatelů a přizvaných osob (6. října 2020, od 10:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 42 - zrušena (6. října 2020, od 13:00)
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 9 (6. října 2020, od 15:30)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 15 (6. října 2020, od 14:00)

 

Středa 7. října 2020

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


61. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 10.00 hodin

Návrh pořadu:
1.Vládní
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení

Další body:

2. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Čt 9.00-11.00 hod.

3. Ústní interpelace Čt 14.30-18.00 hod.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 45 - veřejnosti nepřístupná (7. října 2020, od 13:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 42 - zrušena (7. října 2020, od 8:00)
č. 42, informace o zrušení (7. října 2020)
Výbor pro zdravotnictví
č. 72 - veřejnosti nepřístupná (7. října 2020, 10 minut po vyhlášení polední pauzy při jednání PSP)
Výbor pro životní prostředí
Seminář Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu? (7. října 2020, mimo objekty PS)
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 10 (7. října 2020, od 8:00)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 17 - neveřejná, pouze pro přizvané hosty (7. října 2020, od 14:00)

 

Čtvrtek 8. října 2020


Slavnostní slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny
Radka Vondráčka složí nově zvolený člen
Nejvyššího kontrolního úřadu Stanislav Koucký

v 11.30 hodin v kanceláři předsedy PS


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 68 (8. října 2020, od 13:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 57 - veřejnosti nepřístupná; změna termínu (8. října 2020, od 10:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 57 (8. října 2020, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 43 - veřejnosti nepřístupná (8. října 2020, od 9:00)
Zahraniční výbor
č. 48 - přístupné online videopřenosem; upravená (8. října 2020, od 9:00)

 

Pátek 9. října 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

You may also be interested in
ISP (login)