Weekly Agenda during week of September 28 - October 4, 2020


Probíhající schůze: 58. schůze (15. 9. 2020 - 1. 10. 2020), 60. schůze (30. 9. 2020 - 30. 9. 2020)

Pondělí 28. září 2020

Státní svátek

 

Úterý 29. září 2020

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


58. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
č. 58 - veřejnosti nepřístupná (29. září 2020, od 12:30)

 

Středa 30. září 2020


60. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin

v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ – zkrácené jednání


58. schůze Poslanecké sněmovny
– případné pokračování po skončení 60. schůze PS


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 67 (30. září 2020, 5 minut po vyhlášení polední přestávky v jednání PS)

 

Čtvrtek 1. října 2020


58. schůze Poslanecké sněmovny
– pokračuje od 9.00 hodin.

Schůze byla ukončena v 16: 09 hod.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 2 - neveřejná (1. října 2020, od 13:30)

 

Pátek 2. října 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

You may also be interested in
ISP (login)